v 人工耳蜗网-新会员注册

      基本信息 (带*号的项目必须填写)

  注册说明:

  1: 家长或亲友代患者注册的, 请填患者的信息;

  2: 若患者已手术, 请点“已植入耳蜗者”;

  3: 16开头的手机号无法注册; 火狐浏览器无法注册;

  4: 点 "免费获取手机验证码" 后会有英文"ok"提示, 点"确定"即可;
 • 患者是?
        * 若已手术, 请点“已植入耳蜗者”
 • 用户名: *
 • 登录密码: *
 • 确认密码: *
 • 手机号码: 注册成功后会短信通知您。*
 • 手机验证码: 请点击左侧按钮获得验证码
 • 提示问题
 • 提示答案:
 • 您的问题:
    
 • 您的答案:
 • 验证码:

  详细信息 (请稍候,下面会弹出注册表)

 • 我已阅读并同意《用户通行证服务条款》

Copyright 2006-2010 Powered by 人工耳蜗网 沪ICP备19028840号-3

沪公网安备 31011502010079号